ஞாயிறு, 26 பிப்ரவரி, 2017

நோர்வே : கேப்பாப்பிலவு, பிலவுக்குடியிருப்பு மக்களுக்காக ஒன்றுகூடல்
நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தினால் நடாத்தப்பட்ட கேப்பாப்பிலவு, பிலவுக்குடியிருப்பு மக்களுக்காக ஒன்றுகூடல்

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தினால் நடாத்தப்பட்ட கேப்பாப்பிலவு, பிலவுக் குடியிருப்பு மக்களுக்காக ஒன்றுகூடல் ஒன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (19.02.2017) நண்பகல் 13:00மணிக்கு  (Slora Idrettspark, Strømmen, Norway என்னும் இடத்தில்) நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் குழந்தைகள், வளர்ந்தோர் என 350பேர் கலந்துகொண்டனர்.
ஈழத் தமிழர்களாகிய நாம் கேப்பாப்பிலவு, பிலவுக்குடியிருப்பு மக்களின் அறம்சார் உரிமைப்போராட்டத்தை ஆதரித்து, அவர்களுக்கு வேண்டிய ஒத்துழைப்புகளை வழங்குவது குமுக(சமூக)அமைப்பான எமது கடமை என்று கருதி நோர்வே தமிழ்ச்சங்கம் இந்த நிகழ்வினை ஒழுங்கு செய்திருந்தது.
நோர்வே தமிழச்சங்கம் ஆரம்பித்துவைத்த இந்த நிகழ்வினைத்தொடர்ந்து நோர்வே முழுவதும் உள்ள தமிழர் எமது மக்களின் நிலப்பறிப்புப் போராட்டத்திற்குத் தம்மாலான ஆதரவுகளை வழங்கி, நோர்வே அரசுக்கு எமது மக்களின் அறம்சார் கோரிக்கையைப் புரியவைப்பது இன்றியமையாதது என்று நோர்வே தமிழ்ச்சங்கம் கருதுகிறது.
இப்படியான நுண் அரசியலை அடிப்படையாகக்கொண்ட இனவழிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்குலகத்தின் வாழ்த்துகளுடனேயே இவை நடைபெறுகின்றன என்பதை நாம் மிக அவதானமாகக் கவனிக்க வேண்டும். மேற்குலகத்தில் வாழும் நாம் இதற்கு என்ன செய்யலாம் என்பதைச் சிந்திக்கவேண்டிய முக்கிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை மறத்தலாகாது.
ஆனால், இன்றைய நிலையில் எம்மால் நோர்வே அரசுடன் தமிழர் சார்பாகப் பேசுவதற்குரிய ஒரு வலுவான அமைப்பாவது இருக்கிறதா?  இல்லையே? ஏன்?
2009ஆம் ஆண்டின் பின் உதிரிகளாக செயற்படும் எம்மை நோர்வேஅரசு கவனத்தில் எடுப்பதில்லை. அதற்கான காரணங்கள் என்ன? அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
எமக்குரிய வாக்கு வலிமையை அரசியல் வலுவாக மாற்றிக்கொள்ளும் ஒரு நடவடிக்கையினையேனும் எமது தமிழ் மன்பதை செய்துகொள்கிறதா?
இதற்கான பதில்களைச் சிந்திப்போம் எனில் எதிர்காலத்தில் எப்படியான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வது இன்றியமையாதது என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ளலாம் என நோர்வே தமிழ்ச்சங்கம் கருதுகிறது.
கலாநிதி சருவேந்திரா தருமலிங்கம் அவர்கள் தனது உரையில் நோர்வே தமிழ்ச்சங்கமானது தமிழ்ச் குமுக நிறுவனங்கள் அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்து ஆதரவு ஒன்றுகூடலை நடாத்துவதன் மூலம் நோர்வே அரசின் கவனத்தை எமதுபக்கம் திருப்பவுதற்கு முயலவேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
இந்த ஆதரவு ஒன்றுகூடலின்போது சேர்க்கப்பட்ட உரூபா 10,4150,- தற்போது போராடிக்கொண்டிருக்கும் மக்களின் இன்றியமையாத செலவுகளுக்காக அனுப்பப்படுகிறது.
ஒற்றுமையே எமது வலிமை!
புரட்சி வெல்க! ஈழம் மலர்க!

Chemical weapon in KLIA and cluster bomb in Vanni

Chemical weapon in KLIA and cluster bomb in Vanni

[TamilNet, Saturday, 25 February 2017, 22:20 GMT]
AFP reports on Friday, citing Malaysian Police, indicated that the North Korean leader’s estranged half brother was assassinated at the Kuala Lumpur International Airport (KLIA) with a lethal nerve agent called VX, manufactured for chemical warfare and listed by the UN as a weapon of mass destruction. As the question comes how the chemical weapon came to Malaysia, AFP cited ‘Sri Lankan’ Terrorism Professor Rohan Gunaratna stationed in Singapore saying that North Korea has previously used diplomatic pouches to smuggle items. The IC, its media and terrorism research outfits, miserably failing in international investigation on how the cluster bomb had reached genocidal Sri Lanka and was deployed against Tamil civilian masses herded into a zone in Vanni in a war upheld by a bandwagon, could only make a poor show on the current crime committed at KLIA, commented Tamil political observers.

South Korea condemned the use of the nerve agent as a "blatant violation of the Chemical Weapons Convention and other international norms," AFP reported.

A South Korean Ban-ki-moon, who is interested in the Presidency of South Korea, was presiding over the UN, when the cluster bomb was used on Tamil civilians and later when the investigations were diluted at the UN.

"I am outraged that the criminals used such a dangerous chemical in a public area," AFP cited Malaysia's Environment Minister, on the KLIA attack.

The Hague-based Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), whose member states include Malaysia and South Korea, said Friday the suspected use of a nerve agent was "deeply disturbing," AFP further reported.

Related Articles:
21.06.16   Deminers remain tight-lipped over crucial traces of cluster,..


External Links:
PRI: Kim Jong-nam was killed by VX nerve agent, Malaysia says


Chronology:

Kaaththaankudi Muslims express solidarity with uprooted Keappaa-pulavu Tamils

Kaaththaankudi Muslims express solidarity with uprooted Keappaa-pulavu Tamils

[TamilNet, Friday, 24 February 2017, 22:25 GMT]
Two Muslim organisations, Kaaththa-nakar Arasiyat Ka'lam (Kaaththaan-kudi Forum of Politics) and the Progressive Council for National Integration, mobilised Muslims in Kaththaan-kudi (Kattankudy) outside Jamiullafireen Jummah Mosque after Friday prayers. “Let us begin afresh from our split-ups” and “Unity brings prosperity” were featured as the main slogans by the organisations. In the meantime, the families of enforced disappeared Tamils in Vavuniyaa in the Northern province resumed their struggle on Friday amidst a section of NGO agents were seeking to pacify the grassroots activists.

Protest in Kaaththaan-kudi
Protest in Kaaththaan-kudi
Protest in Kaaththaan-kudi


Meanwhile, several self-mobilised groups from different parts of the island, including Sinhala activists in South, have been visiting the people continuing their struggle in Keappa-pulavu.

However, SL military was posing with guns and taking photographs of the protesters at Keappaa-pulavu and in Puthuk-kudiyiruppu throughout the week, journalists in Vanni said.

Two uprooted Tamils from Keappaa-pulavu taking part in the continuous struggle told TamilNet this week that SL Air Force was continuing its threat of surveillance.

Ms Iruthayarani Thavarasa said the SL Air Force commanders were using lands seized from her to make money. There are more than 50 coconut trees in her land, she said.

Mr Vivekananthan Selliah, an articulate protester blamed Rajapaksa and Maithiripala as brothers of anti-Tamil politics. The SL military has put up so much barbed-wire in Keappaa-pulavu that the people get injured every time they step into the lands, he said. Provocated by the military stunt, Mr Vivekananthan bursted out at the SLAF personnel taking photographs at the entrance to the SLAF camp at Keappaa-pulavu.Chronology:

UN Human Rights mechanism in Geneva has disappointed families of enforced disappeared

UN Human Rights mechanism in Geneva has disappointed families of enforced disappeared

[TamilNet, Thursday, 23 February 2017, 21:14 GMT]
Mothers and wives of enforced disappeared in Ki'linochchi district, who are waging a continuous struggle since Monday this week, have blamed the Office of Human Rights High Commissioner in Geneva for working behind the scene to give more ‘time and space’ to the SL State without bringing international justice. “Look at us. I am already 65. Most of the aged mothers, like myslef, are affected by various kinds of illnesses. We take more medicines than food. We would not last for long. 7 years have already vanished. Giving time and space to SL State only means death to ourselves and justice. If we are no more, there would be no one demanding justice. Colombo knows this,” Leelathevi Ananthanadarajah, one of the mothers giving collective leadership to the struggle being waged in front of the Kandaswamy temple in Ki'lilnochchi told TamilNet in a video interview.Nanthini Visvanathan, a young mother of two, whose husband was detained by SL military at Oamanthai in May 2009 and subjected to enforced disappearance says she believes her husband and many others were still alive and held incommunicado. “SL President doesn’t need much time. If he has the political will to trace their whereabouts, one month would be more than enough,” Nanthini told TamilNet.

There has been no action from the UN on tracing hundreds of persons subjected to enforced disappearance, particularly those who were handed over to SL military and those who were filtered away from the people on their way from Vanni to Menik Farm in Vavuniya in 2009, the protesting mothers and wives say.

Instead of clinging on to the futile discourse of expecting justice for Tamil victims from the so-called changes in South, the UN should recognize the failure of SL regime in living up to the expectation. It should be able to judge the deceptive tactics of Colombo and change the discourse, they say.

Heman Kumara, a Sinhala activist from the National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO) in South expressed solidarity with the women and demanded the Colombo regime to reveal the whereabouts of the surrendees. A group of activists from South spent time with the mothers at Ki’linochchi on their way to express solidarity with those fighting for release of lands from SL military.

More than 1,200 persons hailing from Ki’linochchi district alone were subjected to enforced disappearances in 2009. And many of them were persons handed over to SL military or those who were filtered away from the people by the SL military, even after completing the formalities to be transported to refugee internment camps in Vavuniyaa, according to the working committee members of the Association for Relatives of the Enforced Disappeared in Ki’linochchi district.

Ms Leelathevi said she was aware of the existence of undeclared detention centers such as the one, which was later admitted by the UN as existed in Trincomalee.

“We were told by some [Sinhalese] friends connected to my work on existence of the detention center in Trincomalee. This came to light after I had visited each and every detention centre, including the undeclared ones in Vavuniyaa. I gave the photo of my son to these friends to check among the inmates in Trincomalee. They tried, but they were unable to distinguish the inmates from each other as everyone looked the same [due to the conditions prevailing there]. They suggested me to write to Navy commander, which I did. Later, when the UN admitted the discovery of the detention centre, there was no information about those who were detained there. The UN was only talking about the discovery it made. It didn’t demand answers from the regime on the whereabouts of the inmates,” Leelathevi told TamilNet.

Yet, we have no place to complain other than the UN and we have to expect justice from UN. That is why we have written an appeal to UN Secretary General now, she said.

Another mother, Yogarasa Kanakaranjini, who has been searching for her son said many of those sent for medical treatment were also subjected to enforced disappearances. Her son, Amalanathan Yogarasa, was injured in Vanni and was missing since 25 March 2009. The last news about him was that he was receiving treatment at Pulmoaddai, she said.

Ms Kanakaranjani, who is also a working committee member of the association said their continuous struggle will not be concluded without proper answers.

“We are not prepared to end our struggle trusting any invitation to meet the Prime Minister or any other ministers in Colombo. They should come and provide answers to us at the venues where we stage our struggle,” said Leelavathi. The same stand was expressed by all the mothers taking part in the struggle at Ki’linochchi.

Chronology:

தன்மதிப்புப் பகுத்தறிவாளர் சிவகங்கை இராமச்சந்திரன் – செங்கோ
தன்மதிப்புப் பகுத்தறிவாளர் சிவகங்கை இராமச்சந்திரன்

மருதிருவர் மண்ணிலே…
  சிவகங்கை இராமச்சந்திரன் (புரட்டாசி 02, 1915)16.09.1884இல் பிறந்து  (மாசி 15, 1964)26.02.1933  இல் மறைந்த திராவிடர் இயக்கத் தன்மதிப்புப் பகுத்தறிவாளர். 1929இல் செங்கற்பட்டு மாநில  தன்மதிப்பு(சுயமரியாதை) இயக்க மாநாட்டில் பங்கு பெற்று, பெரியார் பாதையில் தம்  சாதி ஒட்டினை நீக்கி, “சிவகங்கை இராமச்சந்திரன் சேர்வை ஆகிய நான், இன்றுமுதல் சிவகங்கை இராமச்சந்திரன் என்றே அழைக்கப்படுவேன்” என்று சூளுரைத்துச் சாதியைத் துறந்தவர்.
  ஆதிதிராவிடர்களின் முன்னேற்றத்திற்காகப் பாடுபட்ட பெருந்தகையாளர். இரவுநேரப் பள்ளிகளைத் தொடங்கி, அந்த உழைக்கும் மக்களுக்குக் கல்வியறிவு புகட்டியவர். தம் சொந்த வருவாயில் பெரும்பகுதியை இந்தப் பணிக்காகச் செலவிட்ட வள்ளல்.
  சிவகங்கை மன்னரின் கொடையால்  தொடங்கி நடத்தப்பட்ட விடுதிகளில் தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்களும் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் எனப் போராடி வெற்றி கண்டவர். ‘சத்திரம் நிதி’ எனும் பெயரால் உதவி செய்யப்பட்டுத் தொடங்கப்பட்ட முதல் விடுதியே சிவகங்கையில் அமைந்ததுதான்.
 பிராமணச் சிறுவர்களுக்கு மட்டுமே என நடத்தப்பட்ட அந்த விடுதியில் தாழ்த்தப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட சிறுவர்களும் சேர்க்கப்பட்டு உணவளிக்கப்பட வேண்டும் என வாதாடி வென்றவர்.
  தேவகோட்டைக்குப் பக்கத்தில் இரவுசேரிநாடு பகுதியில் ஆதிக்க  சாதி அம்பலக்காரர்களுக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் கடும் மோதல் அக்காலத்தில் உருவாகிவிட்டது. ஆதிதிராவிட ஆண்களும் பெண்களும் இடுப்புக்கு மேல் ஆடை அணியக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து நடந்த கிளர்ச்சி மோதலாக வளர்ந்துவிட்ட நிலையில், சிவகங்ககை இராமச்சந்திரன் உயிரைத் துச்சமெனக் கருதி, கலவரப்பகுதிக்குச் சென்று இருதரப்பினரிடமும் பேசிச், சுமூக நிலையை உருவாக்கினார். சட்டப் பிரிவு 144இன் கீழ்த் தடை ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும், எந்த மோதலும் நடக்காமல் தீர்த்து வைத்த பெருமைக்கு உரியவர்.
[திராவிடர் இயக்கத் தொடக்க நாள் தலைவர்களில் ஒருவரான சிவகங்கை இராமச்சந்திரனாரின் பெருமைபற்றிய இச்செய்தி இந்தியப்பதிவிதழில்(கெசட்டில்)  – தமிழ்நாடு – இராமநாதபுரம் மாவட்ட அரசிதழில் பக்கம் 810இல் பதிவாகி இருப்பதாகும்]

வேலுநாச்சியார் வழியிலே கிருட்டிணம்மாள் இராமச்சந்திரன்

(ஐப்பசி 02, 1918 – அட்டோபர் 17,10.1887 : தை 25, 2008 – பிப்பிரவரி 07, 1977)


 காந்தியார் முதல் பேராய(காங்கிரசு)க்காரர்கள் யாருமே பொதுத்தொண்டில் தம் துணைவியரை ஈடுபடுத்தியது கிடையாது. மனைவி என்ற நிலையில் தமக்குத் தொண்டு செய்யவேண்டும் எனக் கருதும் ஆணாதிக்க மனப்பான்மை கொண்டவர்களாக அவர்கள் இருந்தனர்.
  ஆனால், தந்தை பெரியார் அவர்களும் அவரைப் பின்பற்றிய அக்காலத் திராவிடர் இயக்கத் தலைவர்களும் தம் துணைவியரையும் பொதுத் தொண்டில் ஈடுபடத் தூண்டியவர்கள்; செயல்படுத்திக் காட்டியவர்கள். 1920களில் நடைபெற்ற கள்ளுக்கடை மறியல் போராட்டத்தில் தந்தை பெரியாரின் இணையர் நாகம்மையாரும் தங்கை கண்ணம்மாளும் கலந்து கொண்டது இந்திய வரலாற்றில் காணக்கிடைக்காத அரிய பதிவு ஆகும்.
  அதனையொட்டி, பெரியாரின் தொடக்ககாலக் கூட்டு உழைப்பாளி சிவகங்கை இராமச்சந்திரனும் தம் துணைவியாரைப் பொதுவாழ்வில் ஈடுபடுத்திய சிறப்புக்குரியவர். அவரின் துணைவியார் கிருட்டிணம்மாள் படிப்பறிவு பெற்றவர்.
  இராமநாதபுரம் மாவட்டக் கழக உறுப்பினர். சிவகங்கை  வட்டக்கழக(தாலுக்கா போர்டு) உறுப்பினராகவும் 1932 முதலே பணியாற்றியவர். அப்பகுதியில் நடைபெற்ற பெண்கள் மாநாட்டில் அவரின் தலைமை உரை மிகவும் உணர்ச்சியுடன் நிகழ்த்தப்பட்ட ஒன்றாகும். ஆதிதிராவிடர்களின் முன்னேற்றத்திற்காகத் தம் துணைவர் இராமச்சந்திரனுடன் இணைந்து உழைத்த பெருமைக்குரியவர்.
  சிவகங்கையில் பெண்களுக்கெனத் தனி மருத்துவமனையையும் குழந்தைகளுக்கான மருத்துவமும் இணைந்து செயல்படும் மருத்துவமனையையும் அமைத்தது இவரது தொண்டில் சிறந்தது.
  இராமநாதபுரம் மாவட்டக் கல்விக் குழுவின் உறுப்பினராகவும் சிவகங்கை நகரின் மதிப்புமிகு  நீதிபதி ஆகவும் பணிபுரிந்தவர்.
  (முந்தைய இராமநாதபுரம் மாவட்ட அரசிதழில் பக்கம் 820 இல் வந்த இச்செய்தியை எடுத்து அனுப்பி உதவியவர் மண்டலத் தி.க. தலைவர் பொறியாளர் எசு.ஆர்.பாலசுப்பிரமணியம், சிவகங்கை)

கிருட்டிணம்மாள் இராமச்சந்திரன்
கிருட்டிணம்மாள் இராமச்சந்திரன்
செங்கோ
உண்மை,
 ஆகத்து 16-31, 2012