செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2017

தமிழகப்புலவர் குழுவின் முப்பெரு விழாஅகரமுதல 170, தை 09, 2048 / சனவரி 22, 2017

தமிழகப்புலவர் குழுவின் 109 ஆம் கூட்டம்

தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் நூற்றாண்டு விழா

முத்தமிழ்க்காவலரின் 119ஆம்  ஆண்டுவிழா தை 15, 2048 சனிக்கிழமை சனவரி 28, 2017
காலை 10.00 முதல் மாலை 4.00 வரை

பாரத்து பல்கலைக்கழகம்,

பாலாசி மருத்துவமனை வளாகம்,

குரோம்பேட்டை, சென்னை கருத்தரங்கம் : செம்மொழி வளர்த்த செம்மல்கள்
திங்கள், 23 ஜனவரி, 2017

ஈழத்தில் நான் : இலக்கியச் சந்திப்பு, ஈச்சிலம்பற்று

அகரமுதல 170, தை 09, 2048 / சனவரி 22, 2017
தை 12, 2048 புதன் ,சனவரி 25, 2017  மாலை முதல்
தை 17, 2048 திங்கள் ,   சனவரி 30, 2017  மாலை வரை

வீரம் விளையும் ஈழ மண்ணில் இருப்பேன்.

அங்குபங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் மாணாக்கர்க்குக்கல்விப்பொருள் வழங்கும் இந்நிகழ்வும் ஒன்று.


இனிய நந்தவனம் நிறுவம், தமிழ்நாடு

அம்பாறை மாவட்டத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் மேம்பாட்டுப் பேரவை

எழுத்தாளர் இலக்கியச் சந்திப்பும் நூல் வெளியீடும்

விருதுகள் வழங்கல்

மாணாக்கர்களுக்குக் கல்வித்துணைப் பொருள்கள் வழங்கல்

தை 16, 2048   ஞாயிறு சனவரி 29, 2017 காலை 9.30,

ஈச்சிலம்பற்று

மறைமலை நகரில் பொங்கல் புத்தாண்டுப் பெருவிழாஅகரமுதல 170, தை 09, 2048 / சனவரி 22, 2017


மறைமலை நகரில்

பொங்கல் புத்தாண்டுப் பெருவிழா தை 13, 2048 வியாழக்கிழமை சனவரி 26, 2017
மாலை 4.30 முதல்

தமிழிசை நடனம் முனைவர் சு.பிரீதா-வின்

அபிநய நாட்டியாலயா குழுவினர் ஐவர் வழி வ.வேம்பையன் எழுதிய

‘பொங்கல் விழாச்சிந்தனைகள்’

நூல் வெளியீடு

வெளியிட்டுச் சிறப்புரை : ஆசிரியர் கி.வீரமணி பண்பாளர்களுக்குப்பாராட்டு
மாணவர்களுக்குப் பரிசு

திருவள்ளுவர் மன்றம், மறைமலை நகர்